image
hizmet alanlarımızla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

HİZMETLERİMİZ

Akalın Hukuk bürosu, dünyanın en büyük ekonomilerinden olmayı hedefleyen Türkiye’nin artan ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanını çeşitlendirmiştir.

Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Günümüzde şirketlerin düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri için kurumsallaşmaları gereklilik haline gelmiştir. Şirketlerin kuruluş ve ticari ilişkilerinin temellerini ticaret kanunları şekillendirmektedir. Akalın Hukuk Bürosu Ticaret Hukukunda uzmanlaşmış olup yerli ve yabancı müvekkillerine, şirketler hukuku, haksız rekabet hukuku, sözleşmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku, bankacılık ve finans hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Ticaret Hukuku alanında sunduğu hizmetlerden bazıları:

 • Yurtiçinde ve yurtdışında şirket kuruluş işlemleri, şube açılış işlemleri;
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili işlemleri;
 • Şirket birleşme işlemlerinin yürütülmesi;
 • Haksız rekabet fiillerinin önlenmesi, bunlardan doğan davaların takibi;
 • Franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konularda danışmanlık hizmetleri;
 • Çek-Senet ihtilaflarından doğan davaların takibi;
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmetleri;
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmetleri;
 • Proje finansmanı konularında danışmanlık hizmetleri.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

FİKRİ VE SINAİ HUKUKU

Rekabetin global düzeyde yaşandığı günümüz ekonomisinde şirketlerin fark yaratması ve bu farkını koruması önem kazanmaktadır. Yeni fikirler üretmek ve bu fikirleri marka, patent ve endüstriyel tasarım olarak tescillemek yerel ve global rakipler karşısında avantajlı konuma getirmektedir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Akalın Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarımızdan birisidir. Yerli ve yabancı müvekkillerimize marka, patent ve endüstriyel tasarımların tescil aşamasından başlayarak bunların korunması ve hukuki yaptırımların uygulanması süreçlerini takip etmekteyiz. Fikri ve Sınai Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Yurtiçinde ve yurtdışında marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların araştırılması, tescili ve bunlarla ilgili hukuki ihtilafların dava yoluyla çözümlenmesi;
 • Yurtiçinde ve yurtdışında marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların devir işlemleri, itiraz işlemleri ve yenileme işlemlerinin takibi;
 • Yurtiçinde ve yurtdışında global marka takibi işlemleri;
 • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların lisanslama işlemleri;
 • Telif haklarının korunması ve bunlardan doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, davalarının takibi işlemleri;

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde işçi ve işveren haklarının Avrupa Birliği normları ile uyumlulaştırılması önemli maddelerden biri olmuştur. Akalın Hukuk Bürosu bu süreçte güncel mevzuat ve yargı içtihatları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda istihdam sürecinde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarla ilgili dava sürecini takip etmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • İstihdam süreci ve istihdam sonrası süreçte oluşacak olası uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, bunlardan doğan davaların takibi hizmeti;
 • İşçi çalışma şartlarının mevzuat ve yargı içtihatlarına uyumluluğu konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi;

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Doğu ve batıyı birbirine bağlayan bir coğrafyada olması sebebiyle tarih boyunca Türkiye’nin her yeri ekonomik değeri yüksek topraklar olmuştur. Bu doğrultuda gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıklar hukukçular için çetrefilli konulardan biri olmuştur. Akalın Hukuk Bürosu bu alandaki güncel mevzuatı ve yargı içtihatlarını yakından takip ederek müvekkillerine uzun soluklu çözümler sunmaktadır. Akalın Hukuk Bürosunun bu alanda sunduğu hizmetlerden bazıları:

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, alım satım işlerinden doğan davaların takibi;
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiralamalardan doğan davaların takibi;
 • İnşaat proje sözleşmelerinin hazırlanması, bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan doğan davaların takibi.

İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku: İcra ve iflas ticaretin doğasında olan bir gerçektir. Akalın Hukuk Bürosu alacakların tahsili konusunda derin bir tecrübeye sahip olup iflas sorunlarında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Akalın Hukuk Bürosu olarak bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İhtilaflı alacaklarla ilgili dava sürecinin takibi;
 • Alacakların takibe koyulması ve yolla tahsili;
 • Sulh ile çözülen alacak ve borç ihtilaflarında protokol hazırlanması;

Aile ve Miras Hukuku

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Aile ve Miras Hukuku: Aile dünyanın her yerinde toplumun temel taşlarından biri olmuştur. Aile sorunları genelde aile içinde çözülse de bazen bu sorunlar aile içinde çözülemediğinde hukukun müdahalesi gerekmiştir. Aynı şekilde miras sorunları da hukukun müdahale gereği duyduğu bir başka konu olmuştur. Akalın Hukuk Bürosu olarak bu alanlarda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Boşanma davalarının takibi;
 • Velayet konularında danışmanlık hizmeti ve bu konuda doğan davaların takibi;
 • Nafaka konularında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri.